*

upload_article_image

難得有阿媽力撐同鍾培生打擂台 林作媽媽:打爆佢

有網友搞笑地認為林母係同鍾培生講。

影片截圖

「百億富三代」鍾培生與林作的擂台戰未開打就已經「成地花生」,林作先講要多三個月時操練、其後又撕合約要求重寫。今次林作就拖阿媽落水,雖則兩母子不時頂頸嘈交,但身體髮膚受之父母,上擂台拳腳無眼,昨晚他出PO拍片,問阿媽能否打鑊鍾培生。

影片截圖

林媽不單沒有反對,更全力支持囝囝:「打爆佢(鍾培生),我一定支持你,打鑊佢,所以你一定要爭氣,贏番嚟!」難得母子同心,林作即時笑得燦爛,顯得充滿信心。

影片截圖

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章