*

upload_article_image

5歲女童疑遭虐死 祖母曾睹體罰:做爸爸嘅力度有限囉

祖母憶述她在親父及繼母結婚前,曾講明:「如果大家磨合唔到,你地兩個可以搬出去住,但唔可以帶啲細路仔走」。

5歲女童在2018年疑遭親父及繼母虐待致死,女童的親父及繼母否認謀殺罪,繼外婆則否認4項殘暴對待兒童罪,案件今於高等法院續審。女童的親祖母今出庭在屏風後作供,她形容女童生前「不嬲好熱情」,為人有主見、聽話、倔強,「我講嘅嘢佢百分之百都會做,好少反駁嘅」,她亦指女童親父一直「好錫」女童,女童亦聽親父的話。而親父脾氣比較暴躁,親父及繼母「對小朋友好嚴」,她亦曾目睹親父以手掌打子女手板及腳板數下,但當時認為可以接受,「做爸爸嘅,打落去力度有限囉」,故沒有出手阻止。

女童疑遭生父繼母虐死全身逾130傷痕 控方:小兄妹如活在地獄

網圖(示意圖,非事主)

女童的親祖母供稱,女童親父(29歲)與前妻M誕下8歲男童X與5歲女童,繼母(30歲)則與其前夫育有女童Y,而M在2013年搬離親祖母的家,及後親祖母不時帶兩兄妹(X與Z)外出跟M見面,但沒有告知親父,繼母帶同Y搬入親祖母的家不足一年,期間親祖母負責照顧X、Y、Z,親祖母指X、Y、Z相處良好,親父及繼母對待子女與其他正常家庭無別,親父及繼母「返工、放工、返屋企睇小朋友功課、溫下書」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章