*

upload_article_image

陳友新片票房好請食飯 李璧琦獲好友客戶包場支持

支持!

陳友與李璧琦到電台宣傳電《等一個擁抱》,對主持薛家燕做完眼手術,陳友自言兒時曾做視網膜手術,較易患上白內障,後來發現有白內障問題要做手術。

家燕姐電台節目請來陳友、李璧琦做嘉賓。資料圖片

他說:「做完手術覺得隻眼,點解睇嘢會藍咗?醫生話你隻眼以前黃咋!依家睇嘢好好多。」

陳友笑言冇乜肌騷。

問票房若過千萬可會騷肌答謝觀眾?陳友說:「不如練肌好過啦!無乜肌騷,票房好請大家吃飯囉!」問到可會幫忙老友曾志偉加入TVB擔任導師?陳友認為現時應做更多福音工作,亦會繼續寫有關女人主題的電影劇本。

李璧琦和陳友最近忙為電影宣傳。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章