*

upload_article_image

女朋友媽媽要求88萬禮金 港男無奈:都冇話要娶佢個女

該男直指「如果將來有呢啲外母就真係慘」。

每次與另一半家長講起結婚結婚問題都令人非常煩惱。一名網民今日表示,昨晚與女友母親吃飯,提及結婚一事時,伯母提出希望收到88萬元禮金,又要網民的物業加上女兒的姓名,令他非常無奈,直指「如果將來有呢啲外母就真係慘」。

設計圖片

該名網民於香港討論區上以「女朋友媽媽要求88萬禮金……」為題出帖,表示昨晚與女朋友媽媽吃飯,期間講起結婚的話題,「佢成日有意無意話自己以前好多深圳廠長呀經理呀追佢,又話動不動就十幾萬咁比佢洗」。

【Juicy叮】女朋友媽媽要求88萬禮金 港男無奈:都冇話要娶佢個女

每次與另一半家長講起結婚問題都令人非常煩惱。Unsplash示意圖

然後女朋友的媽媽再提到「唔想個女辛苦」,著網民將現時正供款的物業加上女朋友的名字,但網民與女朋友早前有討論過,女朋友希望是一齊供款才加上名字。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章