*

upload_article_image

爸爸陪女兒開Zoom上堂 老師困惑:教小朋友定教佢?

女兒壓力亦都非常大。

疫情持續一年多,大家都已經習慣了網上授課,而近日一名小學老師分享,指某位父親堅持要陪同女兒開Zoom上堂,更替女兒回答問題,令老師大感無奈。

設計圖片

該名小學老師上周日(25日)於FB專頁「生仔要考牌系列」投稿,指學校在疫情下一直採用Zoom授課,而大部分學生在上課時都十分合作,但某位父親卻堅持每日都要陪同女兒一起上堂,「你坐隔離旁聽唔係問題,問題係每次點名、問問題、做任何事,當問親阿女嘅時候,都係爸爸出聲」,令事主不禁質疑到底是爸爸在上堂還是女兒在上堂。

疫情下不少學校都改為網上授課。示意圖(網圖)

除此之外,父親每日都提出其他新問題要求老師解答,大大影響了課堂進度,「上堂明明啱,佢要突登捉我錯處,之後又浪費10分鐘同佢一個人解釋;追功課,我問阿女有咩解釋,當然又係爸爸搶住答,最後浪費咗15分鐘課堂時間去處理佢嘅問題」。事主表示,全校的老師和學生對他都避之則吉,而且該名女學生亦因此感到十分大的心理壓力。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章