*

upload_article_image

母表明賣樓不留子 港男無奈:佢好似緊張錢多啲

亦有網民覺得「樓主都幾自私」。

香港置業艱難,不少年輕人都希望能得到父母幫助「上車」。近日有男網民於討論區分享,指母親已向他表明日後打算賣樓,不會留給他,更稱「可以畀筆錢向佢買」,男網民聞言既失望又無奈,遂向其他網民詢問,「佢咁諗正唔正常?」。

shutterstock示意圖片

該男網民於「連登討論區」表示,現時居住的單位不時都有人前來接洽收購事宜,他便向母親建議不要將單位出售,指「我想將來都住呢層」,惟母親竟表示未必會將單位留予他,「如果我真係想要,可以畀筆錢向佢買」。樓主聞言心感無奈,因從沒想過母親會這樣做,「聽到嗰時感覺好怪,有啲覺得佢好似緊張錢多啲」。

設計圖片

- 閱讀更多 -

往下看更多文章