*

upload_article_image

大窩口街市買布冧回家始見爛 街坊斥生果檔出蠱惑:倒轉放最底

事主提醒街坊,買水果要「睇真D」和「小心揀」。

街市不少生果檔都會將水果疊起,一份份擺賣,不少人看見「幾靚」就會買,但原來「眼見未為真」。近日有荃灣街坊到大窩口街市生果檔購買了一份布冧,回家後始發現「中伏」,其中一個布冧已經腐爛,事主質疑店方以「層層疊」式放水果,將腐爛的布冧倒轉疊在最底,令顧客不易察覺,批評做生意手法不當,提醒其他街坊小心。

網上圖片

有街坊分享類似中伏經歷。 「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」FB圖

事主於在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發帖分享經歷,指早前光顧大窩口街市一個生果檔,店員不斷游說「話水果好靚、好甜、好多人買」,事主便付款購入一份「恐龍蛋」布冧。然而,回家後才發現其中一個布冧已經爛掉,底部果皮破裂,果肉變軟明顯腐爛,已無法進食。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章