*

upload_article_image

細貓冇後悔錯失機會入MIRROR 提及自己想放棄唱歌爆喊

加油啊!

應智越(細貓)昨晚作客陳志雲《Stephen.傾》,談及家人和工作,訪問傾足兩個鐘。細貓4歲時父親已過身,他和哥哥由母親獨力撫養,面對疫情前路未明,家人又擔心細貓事業,講到呢度細貓已忍唔住喊,之後再提到曾勸MIRROR的Jeremy唔好放棄,而自己亦想過放棄唱歌時再一次忍唔住爆喊。志雲鼓勵細貓不要放棄,又稱讚他唱歌好聽。27歲的細貓有感年紀較小的圈中朋友已有一番成就,志雲又安慰對方只是機會未到,成功與否也要視乎天時地利人和,希望他努力面對。

【陳志雲訪問】錯失入MIRROR冇後悔但無奈    細貓講放棄提Jeremy爆喊兩次

細貓作客陳志雲節目《Stephen.傾》。

 

【陳志雲訪問】錯失入MIRROR冇後悔但無奈    細貓講放棄提Jeremy爆喊兩次

細貓坦言曾想過放棄唱歌。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章