*

upload_article_image

掛住揸電單車無操幾個月 張繼聰騷健碩麒麟臀證身形無走樣

依然咁大隻!

張繼聰近期迷上古董電單車,經常相約同好外出兜風,社交網站更幾乎全是「出車」照。雖然他車不離手,但都沒有荒廢運動。

張繼聰之前經常晒操肌照。

不過,現在基乎全時電單車照。

網上圖片

昨日(15日),阿聰在社交網站分享做Gym的照片,可見他雖然已經幾個月沒有找教練鍛煉,但身形都沒有走樣,麒麟臀依然超健碩,他留言:「幾個月冇見師父,佢話佢好開心,因為我冇佢想像中咁瘦,爛船都有3分釘」。

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 張繼聰 Louis (@louischeung2013)

- 閱讀更多 -

往下看更多文章