*

upload_article_image

一張大廈通告惹網民熱議:攜帶榴蓮者不得使用升降機

夏天要食的水果,不少人會想起有「果王」之稱的榴槤。榴蓮的濃烈氣味可謂令人又愛又恨,有網民在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載圖片,可見大角嘴福全大廈的大堂貼有通告,提醒「攜帶榴蓮者不得使用升降機」 、「攜帶榴蓮者不可用升降機」,引來網民熱議。

【Juicy叮】「攜榴蓮者不得用升降機」大廈通告惹熱議

網民親身帶上3盒榴蓮挑戰榴蓮禁令。facebook群組「PLAY HARD 玩硬」圖片

一眾網民各出奇謀,有網民戲稱「放佢入 lift , 自己行樓梯」、「首先你撳lift擺榴槤係lift入面之後撳你果個樓層,跟住坐另一架lift上去」。也有人提出,「歧視榴槤,去平機會告佢哋。」

【Juicy叮】「攜榴蓮者不得用升降機」大廈通告惹熱議

網民親身帶上3盒榴蓮挑戰榴蓮禁令。facebook群組「PLAY HARD 玩硬」圖片

一眾網民各出奇謀,有網民戲稱「放佢入 lift , 自己行樓梯」、「首先你撳lift擺榴槤係lift入面之後撳你果個樓層,跟住坐另一架lift上去」、「先將盒榴槤放入升降機,等佢自己升上去,叫屋企人響上面接受,完成後自己搭下一班lift上去」、「食完,順手飲埋罐可樂先入去...」。也有人提出,「歧視榴槤,去平機會告佢哋。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章