*

upload_article_image

疫情放緩狂搞聚會 陳敏之終於攬到小珍珠

楊茜堯向來做足防疫措施。

陳敏之呢期好多聚會,早前就約咗黃伊汶同佢個仔陳真,又同胡杏兒一家去主題公園慶祝母親節,呢兩日就約咗陳山聰父子及楊怡(現改名楊茜堯)母女。

疫情放緩係咁搞聚會     陳敏之終於攬到楊茜堯個女

陳山聰都有參與聚會。

疫情放緩係咁搞聚會     陳敏之終於攬到楊茜堯個女

陳敏之抱住Jaco好開心。

疫情放緩係咁搞聚會     陳敏之終於攬到楊茜堯個女

輪到楊怡抱Jaco。

陳敏之尋日喺IG貼咗跟陳山聰同囝囝Jaco嘅合照,今日就輪到同楊茜堯及小珠珍的合照,一歲小珍珠眼仔碌碌好似老竇,陳敏之留言說:「好開心呀!終於見到好姊妹一家,同埋靚靚小珍珠!真係人見人愛,長得美美的小公主。我們這班一起長大的好友,而家個個都結婚生仔了!大家都有唔同嘅階段,現在應該是另一種幸福吧!下次我哋有小朋友聚會,小珍珠一定要一齊參加啊!很喜歡妳喔!」又啊又喔咁,楊茜堯留言表示約咗幾次先成功見面。她說:「約了又約,約了又約,終於見面啦!我們這些父母都是長不大的孩子,希望孩子們長大後都要像我們一樣,繼續相親相愛。 JacoBB好可愛,敏之EE,期待下次再帶我們好玩的地方!」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章