*

upload_article_image

懷孕八個月手腳仍然纖瘦 湯怡仲未透露陀仔定女

究竟係仔定女呢?

今年2月,湯怡與排舞師麥秋成奉子成婚,話咁快前者個肚已8個月大,雖然第一次佗B,但湯怡佗得唔錯,手腳仲係好纖瘦,遮住個肚完全唔似大肚婆。

佗B八個月仍然好瘦    湯怡仲未透露生仔定女

呢對準父母都好緊張呀。

佗B八個月仍然好瘦    湯怡仲未透露生仔定女

靚靚大肚婆。

佗B八個月仍然好瘦    湯怡仲未透露生仔定女

點解可以咁瘦。

湯怡剛舉行了Baby Shower,她在IG貼出手拎粉紅及粉藍汽球的相片,「大家估男女都各佔一半,所以送呢張相俾你哋,Heheee。」究竟BB係仔定女?好明顯大賣關子。另一張相湯怡拎住「MOM」字嘅牌,睇嚟好期待做媽咪,最後湯怡更在問答上透露,目前懷孕已踏入第8個月,雙腳仍沒有水腫,而BB亦已經調頭,她更計劃剪短頭髮,恭喜湯怡懷孕之旅進入最後大直路。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章