*

upload_article_image

次貨機械人狂跳掣 《失靈腦朋友》細路帶「腦友」橫衝直撞去冒險

《失靈腦朋友》10月在港上映。

開心搞笑動畫《失靈腦朋友》(RON’S GONE WRONG)由曾參與《怪獸大學》、《玩轉腦朋友》以及《超人特工隊2》等多部人氣動畫的頂級班底Jean-Philippe Vine和Octavio E. Rodriguez執導,講述人人都有部多功能機械人「腦友」(B*Bot)幫手執行日常大小事,由瀏覽社交媒體到GPS,完全取代智能電話,更是每個小朋友都渴望得到嘅朋友仔!

觀看相關影片按以下畫面:

12歲的巴尼(Barney)都唔例外,佢終於得到朗仔(Ron)作生日禮物,但因為家境唔富裕,爸爸只買得起次貨。朗仔隨時失靈,壞機又跳掣,搞到笑料百出,巴尼同朗仔更會展開一段玩轉未來世界嘅大冒險,挑戰友情真正意義!

《失靈腦朋友》遇次貨機械人狂跳掣      細路帶埋「腦友」橫衝直撞去冒險

12歲巴尼一直好想要個「腦友」。

- 閱讀更多 -