*

upload_article_image

林家棟用粗口鬧Bipin Karma助入戲 忙拍戲未了解電影新條例

《手捲煙》明天正式上映。

陳健朗執導的《手捲煙》昨晚舉行群星好友場,戲中演員林家棟、Bipin Karma及蔣祖曼等人出席,而黃修平、陳果、周家怡等亦現身支持。

家棟為教Bipin Karma入戲,突然向對方爆粗。

男主角林家棟表示:「拍攝嗰陣疫情爆緊,大家都好驚,當時又喺最多人最繁華嘅大廈取景,好多人出嚟睇我哋又冇戴口罩,大家未埋位都會戴返。」

粗口鬧Bipin Karma助入戲  林家棟忙拍戲未了解《電影檢查條例》

家棟希望《手捲煙》可得到更大迴響。

他又道:「我呢種性格就唔擔心得咁多,都要做㗎!本來部戲早半年開拍,因為修整劇本而延遲,就遇上疫情,好彩拍攝都順利。」

粗口鬧Bipin Karma助入戲  林家棟忙拍戲未了解《電影檢查條例》

Bipin Karma演出獲家棟大讚。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章