*

upload_article_image

神舟十二號飛行任務乘組

中國航天員湯洪波 新華社發(徐部 攝)

中國航天員湯洪波 新華社發(徐部 攝)

中國航天員劉伯明 新華社發(徐部 攝)

中國航天員劉伯明 新華社發(徐部 攝)

中國航天員聶海勝 新華社發(徐部 攝)

中國航天員聶海勝 新華社發(徐部 攝)

往下看更多文章