*

upload_article_image

自爆約過湯洛雯睇戲 丁子朗被笑追女神輸咗唔敢認

丁子朗表示:「我唔係追佢嘅心態㗎!」

昨晚(21日)播出的TVB《Mean Talk》,丁子朗曝出與「女神」湯洛雯(靚湯)之間的故事。他憶述當年自己初入行,由於拍劇不斷NG,阻住大家收工,遭幕後冷嘲熱諷。靚湯見狀即伸出援手,「新人係咁㗎喇,佢第一次拍劇咋。」之後更捉着丁子朗在錄影廠行了一圈。

被笑追女神輸咗唔敢認     丁子朗自爆約過湯洛雯睇戲

丁子朗聲稱當時約靚湯並非出於想追求對方的心態。

被笑追女神輸咗唔敢認     丁子朗自爆約過湯洛雯睇戲

丁子朗俾主持迫供搞到好頭痛。

江美儀隨即問:「點解唔追佢?」丁子朗大爆有約過對方:「我有約過佢睇戲,但最後冇Physically咁出嚟睇,係視像一齊睇,因為有嘢請教佢。」他再被迫供為何不直接追求,丁子朗傻氣地表示:「我唔係追佢嘅心態㗎!同埋冇幾耐佢就同馬明(馬國明)一齊喇!」 主持明顯不滿意他回答,江美儀好狠咁反駁:「唔使兜喇,你九成九想追佢!而家輸咗先話冇!」十分搞笑。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章