*

upload_article_image

余詠童為參選揚言要減5磅 關楓馨爆爸爸關禮傑無畀貼士

Fabienne表示自己做好本份,平常心,無乜壓力。

TVB《2021香港小姐競選》8名入圍港姐關禮傑女兒關楓馨(Fabienne)、邵初(Kristy)、余曉蕙(Angel)、余詠童(Trixie)、王嘉慧(Cathy)、趙美倫(Mona)、王婳婳及Penny,今日(22日)去銅鑼灣改變造型。

【港姐大改造】余詠童揚言要減5磅 關楓馨未獲老竇關禮傑贈貼士

王嘉慧

【港姐大改造】余詠童揚言要減5磅 關楓馨未獲老竇關禮傑贈貼士

王婳婳

【港姐大改造】余詠童揚言要減5磅 關楓馨未獲老竇關禮傑贈貼士

Penny

Angel僅逗留約1小時便離開,外型上幾乎沒有差別,她透露髮型師有略略修剪。Kirsty離開時向傳媒表示對新形象非常滿意,她笑說:「好睇咗!有剪、染、護髮,靚咗!健康咗!(你都好健談喎!)唔係,你問我咪答囉。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章