*

upload_article_image

岑麗香爆大仔呷乾醋動粗

  產後只有個多月的岑麗香,昨日Fit爆現身宣傳新劇《寶寶大過天》,現時距離理想目標體重還要減5至10磅。香香自爆《寶》劇播出第一集同大仔Jacob一齊睇,豈料吸收能力好高的兒子,竟然學劇中小朋友打她,又妒忌她抱另一個小朋友,但她如何解釋Jacob都唔明,而且兒子經已兩歲開始有點反叛,唯有提醒自己每日要學習忍耐。

往下看更多文章

苗禮德躊躇滿志

  練馬師苗禮德在港開倉超過二十年,近年成績相當穩定,每季頭馬都可維 ...