*

upload_article_image

赤腳行因暴雨拖慢步伐 方紹聰獲孫慧雪打氣感動到喊

加油!

方紹聰(奶仔)日前展開6日5夜慈善赤腳行,但碰巧香港連日暴雨,天文台更掛了幾次黃色暴雨警告,身心俱疲的奶仔因而拖慢了步伐,每天都要用更長時間完成行程,需縮短睡眠時間來配合。

網上圖片

孫慧雪(阿雪)早前專程來為奶仔打氣,奶仔因天氣關係遲了兩小時都未能到達,之後更傳來奶仔抽筋暫時未能前行的消息,身為好友的阿雪大為緊張,提議要求大會用車送她去見奶仔。

赤腳行遇暴雨拖慢步伐 方紹聰獲孫慧雪到場打氣感動到喊

心身俱疲的奶仔實在需要大家支持。

當到達後奶仔看到阿雪來打氣,立即眼泛淚光說:「雖然一路都有諗過會有幾艱難、有幾辛苦、但係真正遇到惡劣天氣嘅時候係比預期中或者想像中辛苦一千倍一萬倍,但係當見到有好朋友來支持同埋各位善長人翁嘅贊助同鼓勵,呢啲一切都覺得係值得嘅,同時咁亦都諗起喺好遠嘅地方嘅小朋友,佢哋每日過住嘅生活都同我依家差唔多,甚至更惡劣,佢哋都係赤着腳喺唔同嘅天氣環境下要返學,咁我呢個小小嘅付出相對來講都係好少嘢,所以成件事好值得嘅。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章