*

upload_article_image

戀後首拖Renci現身賀梁諾妍出嫁 被問婚期張振朗嚇到滴晒汗

面對鏡頭Renci就淡定得多

今天洪永城和梁諾妍結婚的大日子,不少圈中好友獲邀出席婚宴,向一對新人送上祝福,其中,張振朗與女友楊偲泳(Renci)首度公開現身,振朗緊張得口窒窒兼滴汗,反觀Renci淡定得多。

網上圖片

振朗否認來取經,只是送上恭喜,問到何時到他成家立室?他說:「遲吓先啦!工作更重要。(有否計劃?)做晒啲嘢先啦!(會做得晒?)哎呀!大鑊喇!(求婚未?)Hey!都係做嘢先啦!」

網上圖片

笑稱今次是兩人拍拖後首度齊齊現身,他們笑說:「應該唔會有第二次啦!哈哈!我哋想低調啲!估唔到咁多傳媒呢!」

被追問與Renci婚期 張振朗口窒窒話:做晒啲嘢先啦

聽到被追問婚期,張振朗緊張到滴晒汗!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章