*

upload_article_image

新歌《砂之器》以親情為題 Jer拍喊戲全靠阿媽

Jer借歌曲提醒聽眾珍惜眼前人。

MIRROR成員柳應廷(Jer)推出新歌《砂之器》,Jer表示新歌以親情為題,希望提醒聽眾珍惜眼前人:「同家人相處難免會有不愉快,我哋係咪可以主動踏出一步、講一聲對唔住,去緩和雙方關係呢?唔好等到錯過,先學識珍惜身邊人。」

Jer借歌曲提醒聽眾珍惜眼前人。FB圖片

有別於上次《狂人日記》的瘋狂演繹,Jer笑言今次MV比較「貼地」,劇情亦偏向生活化,其中與失智母親上演的親情戲碼,令他直呼難忘:「MV最後一幕,講到失智嘅媽媽做住一啲好愛我嘅事情,望住佢嘅背影,我有好多後悔,所以我要喺凝結嘅空氣下同佢道歉。其實無聲嘅『對唔住』威力最大,我都培養咗好耐情緒,先做到嗰個感覺。」

Jer話MV當中一幕喊戲,諗起就就好容易喊得出。FB圖片

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章