*

upload_article_image

Odilia出海晒泳照 盡騷42吋白滑長腿派福利

戰鬥力好強!

Odilia(陳善渝,前名陳康琪)最近忙於參加《盛舞者》大跳街舞,之前仲同一班隊友扮埋耆英相當搞鬼。

42吋長腿夠養眼 Odilia唔跳舞出海開P大晒三點式

Odilia近期跟BINGO隊友關嘉敏齊齊參加《盛舞者》。

42吋長腿夠養眼 Odilia唔跳舞出海開P大晒三點式

Odilia早前跟隊友以耆英look參賽。

不過,呢排天氣咁熱,趁有時間都要出海游水散吓心嘅,所以呢日佢就同朋友去咗船P,仲着住彩藍色三點式晒靚相派福利,大晒42吋長腿,相當養眼!

42吋長腿夠養眼 Odilia唔跳舞出海開P大晒三點式

Odilia着住彩藍色三點式,係好fit嘅。

42吋長腿夠養眼 Odilia唔跳舞出海開P大晒三點式

Odilia對42吋長腿,真係無得輸!

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章