*

upload_article_image

亞洲魚雷何詩蓓 挑戰世界

  田徑及游泳一向是歐美傳統強項,不過香港泳將何詩蓓近年異軍突起,今夏東京奧運將專注衝擊強項女子二百米自由泳,目標是殺入決賽,扮演「亞洲魚雷」追擊一眾歐美強敵。
  五年前,何詩蓓在里約熱內盧奧運二百米自由泳游入準決賽,但因體力問題未能殺入決賽。五年後,何詩蓓的身手及經驗更勝往昔,今次在五十米、一百米及二百米自由泳以奧運A標直入賽事,同時可以兼游四乘一百米自由泳接力、四乘二百米自由泳接力及四乘二百米混合泳接力。
  身負六項賽事任務,何詩蓓有所取捨:「我會視二百米捷為主項,將全力出擊,目標放在晉級二百和一百米自由泳決賽,名次則以平常心面對。過往在國家游泳聯賽,我也是一日內不斷比賽,已懂得如何短時間內恢復體力。」
  目前何詩蓓的個人最佳時間,分別是五十米自由泳游出二十四秒五九、一百米自由泳為五十二秒一九二,以及二百米自由泳時間為一分五十四秒四四。今年三月在香港出賽,何詩蓓在一百和二百米自由泳分別以五十三秒三四和一分五十五秒八一完成,距離個人最佳時間不遠,狀態逐步提升。
  主要競爭對手之中,中國泳手楊浚瑄先在今年三月以一分五十四秒七〇打破女子二百米自由泳亞洲女子紀錄,美國莉迪絲姬在六月美國選拔賽,以一分五十五秒一一完成,澳洲泰梅絲更在六月以一分五十三秒〇九完成,幾位好手都會是何詩蓓勁敵。
  外界視何詩蓓為獎牌希望,美人魚說會將之化為動力激勵自己。加上美國教練比索在六月尾抵港助拳指導,讓她以最佳狀態在東京大展身手。何詩蓓自中學畢業後便飛往美國讀書兼訓練,過去一年雖然留港避疫,但仍然有比索教練安排計畫跟進,幫助她不斷提高水平,今次比索來港正是協助她作最後調整。
  何詩蓓更指,今次奧運有電視直播,正好刺激市民為健兒打氣:「奧運不容許觀眾入場,但因為有電視直播,市民可以透過電視觀戰,再為運動員打氣。大家會看到運動員的表現和態度,也許會有啟發。當然,我會全力以赴去比賽,希望令到香港市民感到驕傲,同時是一個最好的方法在社區推廣運動。」
  

往下看更多文章

蕭煒忠與家人賀中秋

「寶成」系馬主蕭煒忠雖然年紀輕輕,但已經養過不少馬,如已退役的「寶成 ...

大摩在澳洲過中秋

前殿堂級練馬師約翰摩亞在香港榮休後,現時轉戰澳洲延續練馬事業。大摩醉 ...