*

upload_article_image

去沙灘影靚靚KOL相 Coffee取笑伯伯面容扭曲

好可愛。

林芊妤(Coffee) 的2歲囝囝翟德彥(伯伯),一向深受網民歡迎。不過,上年Coffee突然宣布唔再更新伯伯IG ,原因係希望佢可以做一個普通小朋友。不過,伯伯嘅個人IG唔更新,但粉絲們仍然可以喺Coffee IG睇到佢近況。

【母子齊影KOL相較量】2歲伯伯面容扭曲 Coffee取笑:表情管理太差

影靚相難唔到Coffee啦!

昨日,兩母子齊齊去沙灘玩,順便影下靚靚KOL相。兩母子分別坐喺鞦韆上面擺pose,對Coffee嚟講,梗係Easy job 啦!不過,伯伯就面容扭曲咁,結果俾阿媽取笑:「表情管理也太差了!」Coffee 仲話原來伯伯當時係嫌個沙灘好多垃圾同埋好污糟喎!不過,事後就有伯伯嘅粉絲留言投訴:「唔得咁架!你專登醜化伯伯襯托你既?!你點都係輸架,唔信你post多啲伯伯黎較量下!」伯伯果然好多鐵粉呀!

【母子齊影KOL相較量】2歲伯伯面容扭曲 Coffee取笑:表情管理太差

伯伯面容扭曲!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章