*

upload_article_image

12歲Josephine罕有晒自拍照 眼大大似足甘比

眼大大好靚女。

「香港女首富」陳凱韻(甘比)個大女劉秀樺(Josephine)今年12歲喇!Josephine由細到大,個様都似足媽咪,眼大大、皮膚白白淨,深得爸爸劉鑾雄(大劉)歡心。眨下眼,Josephine已經亭亭玉立,長得同媽咪差唔多高,昨晚,Josephine罕有喺IG上載一張正面自拍照,相中嘅Josephine真係同媽咪餅印一様,尤其係對大眼睛,驟眼望十足十少女版甘比。

【少女版甘比】罕有晒自拍照 12歲Josephine眼大激似媽咪

Josephine罕有喺IG上載一張正面自拍照。

【少女版甘比】罕有晒自拍照 12歲Josephine眼大激似媽咪

昨日Josephine完成接種第二劑疫苗。

【少女版甘比】罕有晒自拍照 12歲Josephine眼大激似媽咪

一家三口一齊去打針。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章