*

upload_article_image

「遮遮」早餐玩字母 張敬軒求高人指點:有咩意思?

BBB=Bread Bread Bread!

「早餐KOL」張敬軒自從因「遮遮」煲燶煲而嬲爆後,有一段時間甚少再分享的早餐,有網民擔心「遮遮」地位隨時不保,但實情軒仔只不過忙於「搬屋搬廠搬寫字樓」,直到今日終於分享「遮遮」的傑作,軒仔留言:「佢開始玩字母添喇佢!」

【傾完有改進】「遮遮」玩字母早餐 張敬軒求高人指點有咩意思

軒仔的早餐一度成為網民的話題。

【傾完有改進】「遮遮」玩字母早餐 張敬軒求高人指點有咩意思

最近一次因為「遮遮」煲燶煲而激嬲軒仔。

軒仔貼了一張早餐相,相中只有三塊類似英文字母B字的多士、一樽果醬和一杯黑咖啡後留言:「#到咗依家出街都仲有人問我今日食咩早餐,你哋唔使再問了,因為冇變過唔該!」軒仔表示為期兩個月的搬屋搬廠搬寫字樓終於到岸,基本上所有事都是新開始的時候,唯一沒有變的就是早餐:「噚日朝頭早起身,雪櫃除咗兩隻凍嘅芒果同一個由舊屋帶到嚟新屋已經雪咗兩個禮拜嘅蜜瓜同埋啲汽水同冰格有冰粒,就乜都冇了... 我嗰下係着着哋,於是我將長久以來積壓嘅各種問題,趁住今次轉環境同佢好好討論咗一番 #我突然間發現我嬲嘅時候英文會流利好多 #可能平時慣咗嘻嘻哈哈好明顯佢唔係咁接受到我嘅認真mode #佢有啲唔開心」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章