*

upload_article_image

郭晶晶飛東京做裁判 霍啟剛湊仔女食麥記

唔知晶晶會唔會詐型呢?

「跳水皇后」郭晶晶日前出發東京,為東奧跳水項目做裁判。出發前,老公霍啟剛做「司機阿霍」送晶晶去機場,仲叫佢:「放心啦,我會照顧好三個小朋友,掛住我哋就video call啦!」

【媽媽不在】郭晶晶飛東京做裁判 霍啟剛湊3個仔女食麥記

郭晶晶日前出發東京,為東奧跳水項目做裁判。

平時一向貼地的霍啟剛,日前一個湊三個,帶住啲仔女去歎「麥記」,仲話:「媽媽不在,食麥記吧,簡簡單單又一餐。」有得食「麥記」,小朋友一定好開心!

【媽媽不在】郭晶晶飛東京做裁判 霍啟剛湊3個仔女食麥記

霍啟剛表示簡簡單單又一餐。

【媽媽不在】郭晶晶飛東京做裁判 霍啟剛湊3個仔女食麥記

霍啟剛帶仔女參加奧運同樂日。

【媽媽不在】郭晶晶飛東京做裁判 霍啟剛湊3個仔女食麥記

一對仔女玩得盡興!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章