*

upload_article_image

顧定軒晒半裸照自爆偷學潛水 老友Tiger讚大隻

大隻咗之後變得更自信。

近呢半年,26歲的顧定軒(Zeno)好勤力做運動,見佢行山打波又舉鐵,排骨仔變咗大隻仔,因為大隻咗所以變得自信,膽拖嚟嘅,最後會點?最後咪係咁騷肌囉。

晒半裸照自爆偷偷學潛水     顧定軒被老友Tiger讚大隻

大隻咗自信咗,益吓街坊先。

今日大隻Zeno又貼半裸照,坐喺海邊嘅佢話:「最近偷偷跑去學潛水了,發現自己原來很怕大海,卻又很愛大海,所以坐在海邊感受一下海浪已經很不錯,但還是期待下次出海順順利利。」

晒半裸照自爆偷偷學潛水     顧定軒被老友Tiger讚大隻

努力做Gym。

晒半裸照自爆偷偷學潛水     顧定軒被老友Tiger讚大隻

打沙排曬吓先。

不過好多人都錯重點,包括MIRROR的Tiger,佢同Zeno因合作《男排女將》成為老友,對於Zeno嘅厚臂,Tiger留言:「喂咁大隻嘅。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章