*

upload_article_image

遺傳父母優良好基因 吳彥祖8歲囡囡生得好高

Raven手長腳長,牽馬相好可愛。

香港男神吳彥祖(Daniel)怕囡囡吳斐然(Raven)在港會被傳媒追訪,好早已全家返回美國定居,話咁快混血囡囡已經8歲大,為保護囡囡,兩公婆都好少Po囡囡正面相,但根據佢嘅BB相推斷,加上有父母強大靚靚基因,靚女無誤。

遺傳晒父母基因     吳彥祖Lisa S.八歲囡囡生得好高

Lisa S.策騎英姿。

好鍾意玩馬術的吳太Lisa S.,早已由名模變為策騎高手,囡囡都遺傳咗媽媽愛馬嘅嗜好,細細個就同啲馬接觸,相信亦早已學識騎馬,今日吳太就Po咗一張囡囡牽馬嘅背影相,8歲Raven似足父母手長腳長,連名模老友Ana都忍唔住留言:「She so tall.」

遺傳晒父母基因     吳彥祖Lisa S.八歲囡囡生得好高

吳太好有型。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章