*

upload_article_image

詩詞 | 俯仰天地,山水之間皆氣度

 

《陪考功王員外城東池亭宴》

唐·錢起

 

無雙錦帳郎,絕境有林塘。

鶴靜疏群羽,蓬開失眾芳。

晴山看不厭,流水趣何長。

日晚催歸騎,鐘聲下夕陽。

 

《菩薩蠻·書江西造口壁》

宋·辛棄疾

 

郁孤台下清江水,中間多少行人淚。

西北望長安,可憐無數山。

青山遮不住,畢竟東流去。

江晚正愁余,山深聞鷓鴣。

 

《望岳》

唐·杜甫

 

岱宗夫如何?齊魯青未了。

造化鍾神秀,陰陽割昏曉。

盪胸生曾雲,決眥入歸鳥。

會當凌絕頂,一覽眾山小。

 

《題西林壁》

宋·蘇軾

 

橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

 

《游山西村》

宋·陸遊

 

莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。

山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。

從今若許閑乘月,拄杖無時夜叩門。

往下看更多文章