*

upload_article_image

天意老當益壯

 由於是周日,昨朝到內圈出試馬不多,場面甚為冷清,現將操練摘錄如下。
 「馬主星輝」助手踱一圈,出腳輕快有彈力,馬身壯且毛色靚,雙目有神,轉倉後近況唔錯。
 「湛江最醒」助手踱一圈,唔急唔搶接受操控,馬身收得壯,神色吸引力度充裕。
 「閃耀中華」助手踱一圈,氣宇軒昂試得淡定,馬身嬌滴滴動作靈活,毛色油潤悅目。
 「是必飛飛」助手踱一圈,馬身壯且脹卜卜,毛色鮮明潤澤,落腳整齊走勢又硬淨。
 「天意」助手踱一圈,以輕鬆姿態完成,步挺貫注力足,馬身壯碩毛色靚,老當益壯。
 「魅影揚飛」助手踱一圈,神態甚輕鬆,落腳富彈力,肌肉結實馬身又靚,朝氣勃勃。
 「木火同明」助手踱一圈,小心按實順走,馬身毛色俱吸引,運步輕爽力度又夠。
 「必長勝」助手踱一圈,情緒安穩好專注,馬身收靚已無肥態,步挺貫注力足,神采奕奕。
 「神舟時代」助手踱一圈,步伐穩健力度足夠,馬身收靚有線條美,暗火湧現,精神爽利。
 「美麗非凡」助手踱一圈,從容完成整個過程,走勢硬朗步挺開揚,馬身實淨神態對辦。
 「逍遙駒」助手踱一圈,表現放鬆,神態專注目光集中,馬身收壯現線條美,出腳輕巧。
 「閃耀光芒」周俊樂踱一圈,試來輕描淡寫,神采奕奕火力俱備,外觀對辦身壯色潤。
 「好玩福星」助手踱一圈,淡淡定有朝氣,馬身結實神態活潑,汗濕唔多,極之吸引。
 

往下看更多文章