*

upload_article_image

自爆係「地獄廚神」 陳詩欣做主持希望學好廚藝

試過煲湯畀未婚夫飲到肚痾。

由《都市閒情》改名做《流行都市》播足接近30年,最近又進行大革新,加入港姐冠軍黃嘉雯和陳詩欣(Eunice),今日與安德尊、姚嘉莉、章志文等進行錄影。

【流行都市】煲湯飲到未來老公肚痾 陳詩欣做主持希望學好廚藝

陳詩欣表示暫時未打算生BB。

Eunice從《姊妹淘》畢業後加入《流》,笑言是監製給予機會自己學習廚藝,自爆是地獄廚神,她說:「試過煲湯畀未婚夫飲,但飲到佢肚痾,因為我搞亂次序,將豬肉最後先放,自此就唔敢再煲湯,未婚夫都好支持我喺節目學習一下。」問到未來奶奶廚藝,Eunice直指對方好叻,笑說:「佢為咗個仔嘅健康著想,應該都好歡迎我哋多啲返屋企食飯。」

【流行都市】煲湯飲到未來老公肚痾 陳詩欣做主持希望學好廚藝

姚嘉妮繼續留任《流行都市》。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章