*

upload_article_image

首次有機會做主持 黃嘉雯跟大廚偷師慳午飯錢

做節目會把握機會向大廚偷師。

2019年港姐冠軍黃嘉雯透露加入《流行都市》已經兩個月,今次是她首次有機會做主持,她說:「工作好豐富,一星期要主持3到4日,我主要負責煮嘢食環節做小幫手。」問到廚藝如何?嘉雯說:「疫情下多咗入廚,做節目會把握機會向大廚偷師,我仲學識咗胡椒蝦同幾道甜品,慳番唔少午飯錢。」

【流行都市】避談爆騷好容易 黃嘉雯跟大廚偷師慳午飯錢

黃嘉雯透露每周開3至4日工。

【流行都市】避談爆騷好容易 黃嘉雯跟大廚偷師慳午飯錢

宋芝齡

嘉雯為節目經常出外景,可以玩瑜伽、飄移以及花式跳繩等,問主持工作是否好容易爆騷?她避談說:「要多謝監製,透過做主持節目,可以訓練口才。」

【流行都市】避談爆騷好容易 黃嘉雯跟大廚偷師慳午飯錢

(左起)黃嘉雯、陳詩欣、謝芷倫

- 閱讀更多 -

往下看更多文章