*

upload_article_image

參加派對有「神秘嘉賓」 Hilary嚇到花容失色

好驚啊…

有「最靚星二代」美譽的上山詩鈉24歲女兒Hilary,別看她平日活潑好動,又愛小動物,去旅行更又會和街頭的鹿群影相,原來她都有嘢驚。

【另類生日P】刺蝟蟒蛇驚喜做嘉賓 Hilary參加派對嚇到面青

救命呀!走開啦!

【另類生日P】刺蝟蟒蛇驚喜做嘉賓 Hilary參加派對嚇到面青

乖,唔好亂郁。

【另類生日P】刺蝟蟒蛇驚喜做嘉賓 Hilary參加派對嚇到面青

媽咪呀!有冇人幫手拎開!

今日Hilary在社交網上載幾張參加小朋友生日派對的照片,相中的兩位小朋友玩得好開心,又周圍跑,但Hilary就表現驚驚青青,事關她到估計是友人的家中參加派對,現場就有刺蝟及蟒蛇,Hilary看到刺蝟已驚到震,之後要用毛巾包着才夠膽拎,而蟒蛇如頸巾般掛在她身上時,更嚇到她花容失色想逃走,真係難為了她。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章