*

upload_article_image

被蘇樺偉故事感動到爆喊 譚旻萱重燃鬥心發力圓夢

「女神」譚旻萱(Mandy)跟師弟ANSONBEAN獲邀出席電影《媽媽的神奇小子》首映禮,兩人首次出席首映禮既開心又緊張,更獲安排跟電影監製吳君如認識兼合照。Mandy被蘇樺偉的故事觸動睇戲時從頭喊到尾,重燃鬥心,誓言要在今年發力圓夢!

被蘇樺偉故事感動得爆喊 譚旻萱睇戲掀起奮鬥心

譚旻萱跟師弟ANSONBEAN出席電影《媽媽的神奇小子》的首映禮,還跟吳君如合照。

Mandy說:「全套戲都好感動到我,最深刻係蘇樺偉話『知道自己比人起步得慢,我先係咁衝,就好似我條命咁樣,我要由後面追上嚟。』佢嗰種精神,唔願意放棄、屈服,不斷努力,要跑到自己嘅終點線嘅心,嗰一刻突然間將我要成功追求夢想嘅感覺拉返出嚟,嗰種渴望係好強大,佢令我想成功嘅心多咗好多,呢個係一個意外收穫。」

被蘇樺偉故事感動得爆喊 譚旻萱睇戲掀起奮鬥心

譚旻萱積極地獄式減肥。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章