*

upload_article_image

殘奧摘銅感謝「神奇媽媽」獲激讚 陳浩源:將心入面嗰句講出嚟

代表香港的陳浩源在殘奧羽毛球WH2級男子單打為港隊贏得一面銅牌,並在賽後感謝媽媽,指「我不是神奇小子,但她肯定是我的神奇媽媽。」

陳浩源。資料圖片

他今日表示,賽後訪問好看,是因為運動員「真心將心入面嗰句講出嚟」,並非「照稿讀」。

陳浩源。資料圖片

陳浩源今日在社交媒體發文指,「運動員贏嘅激動,大概係因為走過太多辛苦,太多壓力。而每次賽後訪問咁好睇,就係因為大部份運動員唔係照稿讀,係真心將心入面嗰句講出嚟」。

陳浩源。資料圖片

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章