*

upload_article_image

麥秋成甜晒父女裝 網民:係咪湯怡做服裝指導

 Sweet。

甜笑晒父女裝 麥秋成抱囡即變冧Daddy

B女6月出世!

麥秋成和湯怡年初宣布奉女成婚,囡囡已經三個月嘞!麥秋成昨日(14日)於IG上載抱着女兒甜笑的照片,又叫女兒做小情人,留言表示:「抱著你!什麼煩惱也沒有。」好Sweet呀!

甜笑晒父女裝 麥秋成抱囡即變冧Daddy

麥秋成同湯怡年初宣布拉埋天窗!

頭戴紅色帽子的他,還跟女兒穿上同樣黑色的衣服,又為女兒綁上紅色頭巾晒父女裝!襯成咁,有網民問:「服裝指導是太太吧?」

甜笑晒父女裝 麥秋成抱囡即變冧Daddy

湯怡不時都會喺IG分享下囡囡相,好可愛呀!

甜笑晒父女裝 麥秋成抱囡即變冧Daddy

呢位型格老竇,一抱囡囡就變咗冧Daddy!

往下看更多文章