*

upload_article_image

鄭秀文泥人造型拍新歌MV 首度挑戰現代舞展情侶關係張力

突破。

鄭秀文(Sammi)新專輯《Listen To Mi》連續三星期唱片銷量榜冠軍,當中新歌《無人島》旋律淒美,Sammi更以泥人造型在MV首次跳現代舞。戴上頭套、隱形眼鏡、塗滿一身泥濘的她,與香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊完美演繹二人關係中的矛盾和張力,Sammi揚言這是她出道以來最滿意的MV。

情侶關係快斷 鄭秀文想去無人島:躲一躲承諾會再生

鄭秀文新專輯《Listen To Mi》連續三星期唱片銷量榜冠軍。

Sammi說:「呢首歌感覺比較淒美和另類,呈現一段關係之中嘅張力、角力、愛與恨、不安等情緒,好綁緊的狀態。去到臨界點,關係就快要斷嘅時候,其中一方好想抽離、逃離呢個關係,去到一個無人島盡情釋放就快要爆裂嘅感覺,之後回歸返呢段關係嘅時候,就有重生嘅感覺,就好似歌詞中我好鍾意嘅一句:『躲一躲 我承諾會再生』,任何關係都需要有返自我同埋態度。」

情侶關係快斷 鄭秀文想去無人島:躲一躲承諾會再生

Sammi揚言這是她出道以來最滿意的MV。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章