*

upload_article_image

收到老師電話 LUCY媽爆囡囡搶玩具兼用肚腩頂開同學仔

LuLu啊~肚腩唔係咁用㗎~

李璨琛的3歲女兒李元元(Lucy)深受網民愛戴,IG更坐擁32萬粉絲。活潑搞怪又有表演慾的Lucy,是很多網民的精神食糧,因此很多人都擔心Lucy返學後,會少了很多樂趣。

LUCY媽接老師電話   爆LUCY搶玩具兼用肚腩頂開同學仔

還會用肚腩頂同學。

LUCY媽接老師電話   爆LUCY搶玩具兼用肚腩頂開同學仔

LUCY媽知道後笑到碌咗落地下。

其實不用怕,就算Lucy返學,一樣笑料百出,事關Lucy媽日前出post表示:「昨天傍晚,老師主動致電給我分享一下LU上課時嘅表現及概況。並不意外,老師話我個女偶爾會同同學搶玩具(講到玩佢都真係冇面俾)。到最後,老師仲er住er住咁補充咗句:『佢呢…有時呢…都會用個肚腩去頂開其他同學嘅。』當時,我有笑到碌咗落地下。 #識得好好利用個肚腩去對付其他同學 #簡直係不得之了chickenwing #(她)媽的驕傲 #proudofLu 註:(她)媽的驕傲和proudofLU是一個認真的玩笑」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章