*

upload_article_image

創盈承諾「包按」反口 珺瓏灣準業主恐撻訂

  (星島日報報道)恒大危機燒到香港,旗下樓盤準業主人人自危,位於屯門的恒大.珺瓏灣上會死線定於本月30日,網傳有自稱本身已難獲銀行做按揭的買家投訴,恒大旗下財務公司創盈之前承諾「包按」,但其後改口着業主向銀行或另一家財務公司歐力士做按揭,但不獲受理。


  有網媒發放一段錄音,顯示創盈職員向買家表示「老闆喺大陸落唔到嚟,死都唔落嚟我哋都冇計」,於是定出方案,在本月30日上會限期前,希望買家可轉到銀行申請按揭,創盈會相應提供1.3%樓價作津貼;若轉到歐力士按揭便回贈樓價0.8%。


  片段中引述有業主投訴,本身自己難獲銀行或歐力士做按揭,但買樓當時是創盈承諾「包按」,擔保人亦可以不反映在信貸報告上,但現在卻反口。由於現時距離月底死線不足兩周,若屆時未得到解決,受影響的香港業主恐被逼撻訂。


  恒大在香港項目包括恒大.珺瓏灣及長沙灣的恒大.睿峰,早前多家銀行一度拒絕接受樓花按揭申請,引起金管局關注銀行做法。當時恒大指,由於財務公司未有拒絕受理按揭,料個別銀行的做法影響輕微。

- 閱讀更多 -

Tags: