*

upload_article_image

已經4年冇拍過拖 方力申自認眼角高

小方與鄧麗欣分手後,曾與陳瀅和何超蓮傳緋聞。

現年41歲的方力申(小方/Alex)是圈中難得的「億萬筍盤」,年前被指以近五千萬在元朗買入一間董事屋,加上珍藏了過百件合共數千萬的藝術品,7月更榮升做馬主,身家豐厚!不過,小方的感情生活就似乎好dry,與鄧麗欣分手後,雖然與不少女神何超蓮、馮盈盈和陳瀅等傳過緋聞,但全部都是「冇米粥」。小方日前接受鄭裕玲(Do姐)的電台節目訪問,自認眼角高,已經4年沒有拍拖。

億萬筍盤丨方力申dry足4年自認眼角高 擇偶條件:見完要掛住

做Do姐訪問,難免會緊張。 

億萬筍盤丨方力申dry足4年自認眼角高 擇偶條件:見完要掛住

Do姐認為不約女仔出街,是惡性循環。

小方說:「我4年冇拍過拖,連啲男仔朋友都唔信我,話你冇拍過拖,中間都有啲散拖啩,但我都冇喎。」Do姐指他眼角高?他直認不諱:「係嘅...第一,成日有人話女仔好主動會埋身,喺我身邊從來都冇發生過,真係一個都冇。如果有呢,我話畀大家知,我定力好低㗎啫,但係冇。第二樣嘢呢,如果我唔夠鍾意一個人時,又未必想同佢一齊,又唔想令到人哋唔開心,又唔想分手做衰人。」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章