*

upload_article_image

貼父子撐枱腳相為黃樹棠慶祝77歲冥壽 黃榮璋:爸爸我愛你

黃榮璋指每年都會同爸爸食飯,今年都唔會例外。

在亞視經典劇《我和殭屍有個約會》飾演「求叔」而深入民心的資深演員黃樹棠,在今年4月因大腸癌病逝。

黃樹棠77歲冥壽 黃榮璋貼父子撐枱腳相:爸爸我愛你

黃樹棠在《我和殭屍有個約會》飾演「求叔」,深入民心。

今日(20日)是棠哥的77歲冥壽,其任職配音員的兒子黃榮璋在社交網發文為爸爸慶祝,並上載一張昔日兩父子撐枱腳的相片,笑容滿臉,寫著:「爸爸,生日快樂!我每年都會同你食飯,今年都唔會例外,不過今年呢間餐廳有啲特別,唔使等位,因為就喺我個心入面,爸爸我愛你!」

黃樹棠77歲冥壽 黃榮璋貼父子撐枱腳相:爸爸我愛你

棠哥每年生日,兒子黃榮璋都會同爸爸撐枱腳。

黃樹棠77歲冥壽 黃榮璋貼父子撐枱腳相:爸爸我愛你

父子感情要好。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章