*

upload_article_image

B女靚馬——駿爵士再下一城

  第二場「皇寶」上季跑谷草一哩未試過甩獎金,而且跑完上仗之後,好快就上咗從化休息,所以體力方面不用擔心。睇佢近期試閘非常對辦,臨近終點灑開大步,衝勢吸引,身形亦好靚。今次復出配贏馬拍拖莫雷拉,只要早段霸到好位,相信可以輕鬆取勝,同場我會要埋「盈嘉輝」同「信心滿滿」。
  第六場我揀「駿爵士」做重心,此駒上仗新近贏馬,今場再出雖然升上三班,但勝在磅輕兼勇態保持。其實佢上仗排大外檔都無礙發揮,證明繼續進步,只要巴度發揮得好,唔排除再下一城。配腳我揀「天祿」同「天火同人」。
B女

往下看更多文章