*

upload_article_image

屋苑預約睇樓量跌3%

  (星島日報報道)新盤搶佔市場目光,加上颱風襲港影響市民睇樓活動,令本周末屋苑預約睇樓量下跌逾3%,其中跌幅主要集中於港島及九龍區,但新界部分地區的睇樓量錄得上升。


  美聯住宅部行政總裁布少明表示,颱風襲港下,預計周末天氣惡劣,影響二手睇樓活動。


  隨着施政報告落實,樓市更趨明朗,大市整體氣氛向好,料二手將展現更強承接力。


  中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示,近期新盤連場,吸納不少二手客源。市場普遍對本港未來房屋供應反應正面,增強對後市信心,惟對物業市場的即時影響有限,本周周末預約睇樓量仍然受壓。


  利嘉閣研究部主管陳海潮預計,雖然今個周末的預約睇樓量錄下跌,惟多個新盤部署短期登場,料可掀動市場氣氛,而二手睇樓和交投可望隨向隅客回流而改善。


  祥益營業董事胡志偉表示,本周末屯門預約睇樓量對比上周升10%,屯門貼近北部都會區,促使買家積極睇樓,而業主換樓意欲提升,帶動二手睇樓量。

- 閱讀更多 -