*

upload_article_image

胡定欣父女檔學打網球 網友大讚爸爸身型勁fit

兩父女一樣咁fit。

胡定欣早前踏入40歲,近年她熱衷做運動,當中包括跑步、健身及瑜伽等 ,操得一副好身材,日前於社交網大晒「老鼠仔」的照片,令不少女士羨慕keep得一副好身材,最近胡定欣又愛上另一種運動,就是打網球,果然十分好動。

胡定欣跟爸爸學打網球  網友大讚胡父身型fit爆

身型fit爆,更有「老鼠仔」。

昨日胡定欣在IG貼出跟一位中年男士,相約打網球的相片,該位中年男士正是胡爸爸,她留言謂:「好開心!我終於搵到一項球類運動有興趣啦!最重要係可以同Daddy一齊學一齊玩,一齊做運動,又可以多個話題!第一次玩,鍾意咗!父女聯誼。」

胡定欣跟爸爸學打網球  網友大讚胡父身型fit爆

昨日胡定欣貼相指跟胡父學打網球。

不少網友都將焦點放在鮮有露面的胡爸爸身上,大讚他除了身形fit爆外,更指胡定欣似足爸爸一樣。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章