*

upload_article_image

黎瑞恩發文賀囡囡中學畢業 Sheree同媽媽似足餅印

都係咁靚。

黎瑞恩育有一對仔女曾凱栭(Sheree)和曾浩儒(Tyrone),她與仔女的關係非常好,不時都會在社交網站分享與家人的合照。日前黎瑞恩的囡囡Sheree就中學畢業,畢業的大日子媽媽和哥哥當然會出席,黎瑞恩不但在Facebook晒出當中畢業禮的照片,更上傳了多張與囡囡小時候的合照,並寫道:「光陰似箭,眨吓眼你已經中學畢業。希望你每一個重要嘅時刻,我都可以同你一齊分享啦!」,相信每個父母都會相當不捨自己的仔女長大。從照片可見Sheree其實小時候就眼大大似足媽媽,已經中學畢業的她更充滿少女味,變得更漂亮,完全遺傳了媽媽的好基因。

黎瑞恩facebook圖片

黎瑞恩facebook圖片

- 閱讀更多 -

往下看更多文章