*

upload_article_image

張敬軒爆被媽媽要求投資性玩具 富貴KOL雪姨:我可以輔助你

帶雪姨睇樓獲讚。

張敬軒(軒仔)全新網上綜藝節目《軒公敲碗》第二集昨晚(16日)上架,這次軒仔化身「一日限定地產仔」「軒公」,孖住有「富貴KOL」之稱的雪姨去玩睇樓。

https://www.youtube.com/watch?v=MKE-VSvn75w

張敬軒自爆曾被阿媽要求投資性玩具 帶富貴KOL雪姨睇樓獲讚

軒仔化身做地產經紀。

張敬軒自爆曾被阿媽要求投資性玩具 帶富貴KOL雪姨睇樓獲讚

軒仔睇樓好專業,對裝修設計都有研究

張敬軒自爆曾被阿媽要求投資性玩具 帶富貴KOL雪姨睇樓獲讚

仲識睇裝修師傅手工。

張敬軒自爆曾被阿媽要求投資性玩具 帶富貴KOL雪姨睇樓獲讚

新一集《軒公敲碗》軒仔帶雪姨去睇樓。

- 閱讀更多 -