*

upload_article_image

成功為張秀文撮合良緣 林盛斌:做媒係一種恩德

被朋友電話轟炸要求做媒。

34D「TVB咪神」張秀文即將閃嫁金融才俊王大權(Billy)成為豪門新抱,今日於IG公開多謝媒人林盛斌(Bob),Bob接受訪問時笑說:「少少心意,不成敬意!」他承認郎才女貎係開心嘅。

頭條獨家丨撮合張秀文嫁到筍盤 林盛斌被朋友電話轟炸要求做媒

陳定幫和林盛斌同樣擁有幸福家庭。

重提呢段美滿良緣,他說:「當日情人節同小朋友及家長們去燒烤,突然心血來潮做媒人,分別致電叫兩人出來,原先秀文話已躺在被窩上網玩手機唔想出嚟,我就同佢講『信我,出嚟可以改變到你一生,唔出嚟你會後悔!』之後張秀文化咗少少妝同埋束咗條小辮子出咗嚟,雖然兩個唔係一見鍾情,但都算傾得投契,我仲吩咐男方送女仔回家。之後佢哋開始聯絡及發展。」

頭條獨家丨撮合張秀文嫁到筍盤 林盛斌被朋友電話轟炸要求做媒

張秀文已答應下嫁金融才俊王大權。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章