*

upload_article_image

新節目拍足十幾粒鐘 薛家燕恨請小鳳姐現身打牌

有請小鳳姐!

全新綜藝節目《麻雀鬥室三決一》,將會喺今晚首播,身為主持嘅薛家燕,上周六(27日),邀請節目拍檔吳若希(Jinny)同鄭衍鋒嚟到新城電台接受《開心大派對》訪問大談麻雀經。

薛家燕邀請了《麻雀鬥室三決一》兩位拍檔吳若希同鄭衍鋒上《開心大派對》訪問。

《麻》一共有13集,每集拍攝時間最少要13、4小時,至今已拍咗一半,家燕姐好希望可以喺餘下嘅集數邀請好鍾意打麻雀嘅小鳳姐(徐小鳳)上嚟節目打牌,家燕姐話:「小鳳姐打麻雀好叻,我梗係想請佢上嚟啦!大家可以跟小鳳姐學吓嘢!」

大談麻雀經。

家燕姐最想邀請好朋友小鳳姐上節目打牌。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章