*

upload_article_image

同郭柏妍扮青梅竹馬 何廣沛上堂學手語感壓力大

佢仲要學埋電單車。

何廣沛今日在馬鞍山出席聖誕活動,他表示聖誕節要為新劇開工,為了今次角色正努力學電單車和手語,他本身有車牌以及識得騎單車,所以覺得學電單車時較易上手,而學手語方面則跟聾啞老師學習。他說:「學手語壓力大,我跟老師上堂會靜晒,去理解老師想講乜,反而跟胡鴻鈞唔同,佢個老師係健聽人士,即時解釋每個手勢代表乜。」他又指今次在新劇與郭柏妍扮演青梅竹馬情侶,雖然對方是新人,但大讚對方很有潛質,希望能拍出情侶感覺。

何廣沛孖郭柏妍演青梅竹馬戀人    跟聾啞老師學手語有壓力

唔擔心學電單車,反而驚學手語。

何廣沛孖郭柏妍演青梅竹馬戀人    跟聾啞老師學手語有壓力

何廣沛新劇與郭柏妍演青梅竹馬情侶。

何廣沛孖郭柏妍演青梅竹馬戀人    跟聾啞老師學手語有壓力

何廣沛讚郭柏妍有潛質。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章